Razmerja koeficientov aktivnosti protiionov v raztopinah polielektrolitov : disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih