Razmerja koeficientov aktivnosti protiionov v raztopinah polielektrolitov : disertacija