Regulacija biosinteze FK506 (tacrolimus) pri Streptomyces sp. : doktorska disertacija
Regulation of FK506 (tacrolimus) biosynthesis in Streptomyces sp. = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih