Določitev meje T/J z analizo stabilnih izotopov delta13C in delta18O (Krim, Slovenija)
Determination of T/J boundary by delta13C and delta18O stable isotope analysis (Krim Mountain, Slovenia)