Sočasnost, soodvisnost in drugačna logika postajanja