Seznam slik na razstavi Srečka Magoliča, ki jo je priredil ob njegovi 80-letnici mestni socialni urad v prid mestnim revežem v Jakopičevem paviljonu 1940