Main patterns of variability in beech tree-ring chronologies from different sites in Slovenia and their relation to climate
Variabilnost kronologij širin branik bukve z različnih rastišč v Sloveniji glede na klimo