Aktivnosti protiionov v vodnih raztopinah polimetilstirensulfonske kisline in njenih soli : disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih