Aktivnosti protiionov v vodnih raztopinah polimetilstirensulfonske kisline in njenih soli : disertacija