The benchmarking of force sensors for the weighing of small masses in cost-sensitive applications
Primerjalna analiza senzorjev za tehtanje majhnih mas za uporabo v nizko-cenovnih napravah