Struktura konstrukta čuječnosti : zavedanje doživljanja in sprejemanje doživljanja
The strucutre of the mindulness construct = awareness and acceptance of experience

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih