Kemijsko - fizikalne lastnosti epitaksično vtisnjenih struktur enostavnih in kompleksnih kemijskih spojin : doktorska disertacija
Physico - chemical properties of epitaxially imprinted structures of simple and complex chemical compounds = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih