Treated mineral water in production of hops
Obdelana mineralna voda v pridelavi hmelja