Delta15N of particulate organic matter and Anemonia sulcata as a tracer of sewage effluent transport in the marine coastal ecosystem of Pirovac Bay and the Murter Sea (Central Adriatic)
delta15N v partikulatni organski snovi in Anemoni sulcati kot sledilo transporta odpadnih voda v priobalnem delu Pirovaškega zaliva in Murterskega morja (srednji Jadran)