Prizadevanje za pristno umetnost : Helena Vurnik: Sveta Katarina pred sodniki, 1919-20