Kakovost predšolske vzgoje v vrtcu in socialna kompetentnost otrok