Pomen gozda za ohranjanje biodiverzitete dvoživk (Amphibia) na območju načrtovanega regijskega parka Kočevsko-Kolpa
Significance of forests for the conservation of biodiversity of amphibians (Amphibia) in the planned Kočevsko-Kolpa regional park