Eksperimentalno raziskavanje toplotnih razmer transformatorskih tuljav z naravnim zračnim hlajenjem, s posebnim ozirom na Vidmarjevo transformatorsko toplotno teorijo : disertacija

tab1
Publication is available at terminals on the library premises