Eksperimentalno raziskavanje toplotnih razmer transformatorskih tuljav z naravnim zračnim hlajenjem, s posebnim ozirom na Vidmarjevo transformatorsko toplotno teorijo : disertacija