Gensko spremenjeni organizmi in tveganja za zdravje
Health risk and genetically modified organisms