Vzgoja nacionalne identitete otrok ali 15. državna revija ljudskih pesmi, plesov in običajev Pika Poka pod goro, Rogaška Slatina, 7. 5. 2011