Vizije potrebujejo poti - medkulturno odpiranje šole