Izražanje genov in vpliv polimorfizmov v intronskih regijah na regulacijo alternativnega izrezovanja pri malignih tumorjih : doktorska disertacija
Gene expression and influence of intronic sequence polymorphisms on alternative splicing regulation in malignant tumors
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih