Rehabilitacija v kazenskem pravu s posebnim ozirom na naše pravo : odlomek iz doktorske disertacija, obranjene dne 2. XII. 1943

tab1
Publication is available at terminals on the library premises