Radiacijska kemija deaeriranih vodnih raztopin sistema topljencev vinilpiridinsulfat-ferisulfat pri obsevanju z žarki gama kobalta-60 : disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih