Preživetje krompirjevega virusa Y, virusa mozaika pepina in viroida vretenatosti gomoljev krompirja in njihov prenos z vodo : doktorska disertacija
Survival in and transmission by water of potato virus Y, pepino mosaic virus, and potato spindle tuber viroid
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih