Razred 12 (Oddelek 4)
Postupak i uredjenje za redukciju minerala sa regeneracijom i neprekidnim preobračanjem usled redukcije zaostalih gasova u sveže reduktore gasove : patentni spis br. 3930