Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi