Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani ...
Bericht über die Verhandlungen des krainischen Landtages zu Laibach