Spremljanje utrjevanja lepila z dielektrično analizo