Predstavitev doktorske disertacije "Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij" (dr. Miha Zagoričnik)
Presentation of the doctoral dissertation "Comprehensive view of high school students' career decision making" (Miha Zagoričnik, PhD)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih