Predstavitev doktorske disertacije "Izvršilne funkcije in specifične bralno-napisovalne učne težave" (dr. Mateja Hudoklin)
Presentation of the doctoral dissertation "Executive functions in specific reading and writing learning difficulties" (Mateja Hudoklin, PhD)