Vpliv temperature in CO spodaj 2 na dinamiko rasti in celično aktivnost ektomikoriznih gliv pri bukvi Fagus sylvatica L. : doktorska disertacija
Effect of temperature and CO sub 2 on the dynamics of growth and cell activity of ectomycorrhizal fungi of beech Fagus sylvatica L.
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih