Škofjeloški konglomerat - kamnitničan, kamniti gospodar v starološki cerkvi sv. Jurija