France Gorše : razstava, Jakopičev paviljon v Ljubljani, 1-10. novembra 1931