Staranje amiloze in amilopektina : doktorska disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih