Prispevek h kroniki škofjeloške občine (od 1. novembra 1993 do 31. oktobra 1994)