Terapevtski vidiki glasbene vzgoje : vloga Bachovih cvetnih plesov v razvoju pozitivnih čustvenih stanj sedem- in osemletnih učencev osnovnih šol
Therapeutics aspects of music education : the role of Bach flower dances in the development of positive emotional states at seven and eight year old primary-school pupils