Struktura in barve koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije
Structures and colours of coptic textiles from the National Museum of Slovenia