Primerjava vsebnosti luteina in zeaksantina v rastlinskih vzorcih in prehranskih dopolnilih s kromatografskimi metodami : doktorska disertacija (s področja živilstva)
Comparison of levels of lutein and zeaxanthin in the vegetable samples and food supplements with chromatographic methods
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih