Čas za reformo Zoisovega štipendiranja
Time for a reform of the Zois scholarships