K spoznavanju nekaterih binarnih sistemov : disertacija : raziskave sistemov hidroksid-nitrat ter oksid-nitrat v skupini zemeljskih alkalij