Ženske ne povedo nič pametnega : jezikovnokorpusna analiza stereotipa

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih