Dejavniki kolektivnega psihološkega opolnomočenja aktivnih uporabnikov spletne zdravstvene skupnosti Med.over.net
Factors of collective psychological empowerment of active users in the online health community Med.over.net