Pomenska ureditev glagola "vzeti", izdelana na podlagi leksikološkega materiala iz kartotečne zbirke SAZU