Obnašanje XPS pod temelji pasivnih hiš pri potresu
Seismic behaviour of XPS under foundations of PH