Poročilo s seminarja Kognitivna rehabilitacija : integrativni nevropsihološki pristop
Report from the seminar Cognitive Rehabilitation = an integrative neuropsychological approach

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih