Absorpcija radioaktivnega stroncija v nekaterih tleh v Sloveniji in njegova akumulacija v rastlinah

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih