Knjižna dediščina Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper
I beni librari della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistia