18 slovenskih pesnij : za moški in mešan zbor, za eden glas, dva glasa in glasovir