Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom